The Need for Legacy

Stichting The Need for Legacy, opgericht door jonge theatermakers van kleur en/of met een migratieachtergrond, zet zich in voor een inclusieve Nederlandse theatergeschiedenis. Door middel van archiefonderzoek, publicaties en manifestaties vertelt The Need for Legacy samen met Podiumkunst.net nieuwe verhalen uit de (recente) geschiedenis en zet ze het licht op de legacies van makers die in de canon tot nu toe vergeten zijn.

The need for knowledge

The Need for Legacy is een project waarin enerzijds geschiedschrijving plaatsvindt: een completer en inclusiever verhaal over het Nederlands theater vertellen. Anderzijds is dit ook echt een archiefproject waarin wordt gekeken hoe de archieven van groepen als De Nieuw Amsterdam, Cosmic, Made in da Shade en MC ontsloten, verbonden, bruikbaar en zichtbaar kunnen worden. Die archieven zijn nu deels in handen van de Theatercollectie, en deels in particulier bezit. De specifieke omstandigheden en gevoeligheden rondom deze archieven vormen een buitengewoon interessante casus voor de omgang met geschiedenis van gemarginaliseerde groepen – nog los van het feit dat ze enorm veel waardevol en boeiend materiaal bevatten. 

The Need for Legacy vormt ook een community van jonge makers, met een groot verlangen naar kennis over hun voorgangers. Deze need blijft centraal staan gedurende het project en bepaalt mede de zwaartepunten en uitingsvormen. 

Met dit project wil Podiumkunst.net de honger stillen die jonge theatermakers hebben naar een completere en inclusievere theatergeschiedenis dan ze op school of via de bestaande boeken geleerd hebben. Podiumkunst.net werkt mee aan een completere geschiedschrijving en maakt bronnen beschikbaar voor onderzoekers, journalisten en makers. In samenwerking met gezelschappen en andere instellingen laten we het theaterpubliek kennis maken met verhalen die vergeten dreigen te worden.

The need for progress

De eerste uiting van dit project was de publicatie van een speciale editie van tijdschrift Theaterkrant Magazine, in maart 2021. Hierin werkten Podiumkunst.net, Theaterkrant, The Need for Legacy en de Theatercollectie samen om een eerste reeks verhalen te vertellen en de geschiedenis te verrijken. Op de cover stond het schilderij dat Brian Elstak maakte van theatervernieuwer Rufus Collins voor de Stadsschouwburg Amsterdam. Het schilderij is het  eerste in een serie kunstwerken waarmee de portrettengalerij van de schouwburg wordt verrijkt en verkleurd. Ook werd in samenwerking met de Theaterencyclopedie een edit-a-thon georganiseerd, waarbij de community de nieuw verworven kennis verwerkte op Theaterencyclopedie.nl.

De volgende stap is het inventariseren van de archieven van de multiculturele theatergroepen De Nieuw Amsterdam, Cosmic, Made in da Shade en MC. Op basis van deze archieven volgen vanaf najaar 2021 nieuwe publicaties, die uitmonden in een boek over de verweven geschiedenis van deze groepen. Ook niet onbelangrijk; er wordt gewerkt aan een podcast met oral histories van theatermakers van kleur.

Beeld: “Collecties” door Herman van Bostelen

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Simon van den Berg
Domeincoördinator theater
Podiumkunst.net
simon@podiumkunst.net

Laatste nieuws The Need for Legacy