Over ons

Podiumkunst.net verbindt de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten

Wie zijn Podiumkunst.net?

Podiumkunst.net is een netwerk bestaande uit zes consortiumpartners die actief zijn in de podiumkunsten. Daarnaast werkt Podiumkunst.net samen met netwerkpartners in de erfgoedsector.

Kijk hier voor de actuele vacatures

Wat is Podiumkunst.net?

Er wordt in Nederland veel theater en muziek gemaakt van een hoog kwalitatief niveau. Van veel van die voorstellingen en concerten bestaan beeld- of geluidsopnames. Daarnaast zijn er programmaboekjes, bladmuziek, recensies, registraties, foto’s en andere blijvende herinneringen aan al die prachtige podiumkunst.

Podiumkunst.net verbindt de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten en stelt deze open voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Het einddoel is een integraal en toegankelijk digitaal overzicht van het Nederlandse podiumkunst-erfgoed, dat de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten levend maakt en een inspiratiebron voor makers van nu en de toekomst kan vormen.

Activiteiten Podiumkunst.net

Download hier de officiële activiteiten- en jaarplannen van Podiumkunst.net.

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Podiumkunst.net werkt volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (NSDE). De NSDE heeft als doel erfgoedcollecties digitaal met elkaar te verbinden, opdat gebruikers al deze verhalen over en met erfgoed beter kunnen vertellen. De sleutel hiervoor ligt in samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteund met de Nationale Strategie.