Metadata

Hoe verbind je de metadata achter de prachtige collecties in het muziek- en theaterveld? En hoe maak je deze data beschikbaar voor alle podiumkunst liefhebbers? Podiumkunst.net heeft hiervoor gekozen voor het RDA-model als toekomst van metadateren in de podiumkunsten. 

Podiumkunst.net staat voor verbinden. Verbinden van het netwerk van podiumkunsten en het ontsluiten van hun collecties. Maar hoe pak je dat aan? Hoe verbind je de metadata achter de prachtige collecties in het muziek- en theaterveld? En hoe maak je deze data beschikbaar voor alle podiumkunst liefhebbers? Deze uitdaging is Podiumkunst.net samen met haar werkgroep metadata aangegaan: het RDA-model gaat de toekomst van metadateren in de podiumkunsten worden. Maar wat is metadata eigenlijk en hoe gaat het RDA-model helpen om collecties beter vindbaar en zichtbaar te maken?

Artikelen

Presentaties

Video's

Figuren

Terug naar de kennisbank