Collectie beheersystemen

Een collectie beheersysteem (CBS) is een informatiesysteem dat helpt om op een consistente manier een archief te beschrijven, te beheren en bij sommige systemen delen ervan publiek beschikbaar te stellen. 

Rapporten

Vergelijkend onderzoek collectie-beheersystemen podiumkunsten

oktober 2022 | IP-Squared | Maarten Zeinstra

Terug naar de kennisbank