podiumkunst.net-logo-wit-rgb-transparant

.

← Over Ons

Disclaimer

Podiumkunst.net spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Podiumkunst.net.

Podiumkunst.net sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, alsook met het op enig moment niet kunnen raadplegen van deze site of de daarop geplaatste informatie.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie voor jou, de bezoeker van deze site. Podiumkunst.net staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Podiumkunst.net.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Podiumkunst.net, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wanneer je content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, neem je een bronvermelding op met een actieve link naar de website.