.

← Over Ons

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Podiumkunst.net werkt volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed heeft als doel erfgoedcollecties digitaal met elkaar te verbinden, opdat gebruikers al deze verhalen over en met erfgoed beter kunnen vertellen. De sleutel hiervoor ligt in samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteund met de Nationale Strategie.

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is niet alleen een strategie voor digitalisering, het is vooral ook een strategie voor samenwerking.

7 uitgangspunten van de Nationale Strategie 2021-2024

  1. De gebruiker van erfgoed staat centraal

  2. Samenwerking is de kracht van het netwerk; van musea tot cultuurproducerende instellingen, van softwareleveranciers tot makers, ze hebben elk een eigen rol

  3. Sectorale, thematische en regionale knooppunten zijn een belangrijk onderdeel van het netwerk

  4. Internet is de technische infrastructuur voor het verbinden van erfgoedcollecties

  5. Het beheer van tools en andere gemeenschappelijke voorzieningen wordt in het netwerk belegd bij de meest gerede partij

  6. De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) vormt het kader voor het verbinden van collecties

  7. De inhoudelijke verbinding van erfgoedcollecties krijgt vorm met het drielagenmodel: het houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van erfgoed

Meer informatie over de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed