.

Podiumkunst.net verwelkomt nieuwe consortiumpartners: The Need For Legacy en TivoliVredenburg

Het consortium van Podiumkunst.net bestaat uit een diverse groep archiefinstellingen en theater- en muziekorganisaties die samenwerkt aan de archivering, digitalisering en het beschikbaar stellen van de schatten uit de collecties van de podiumkunsten. Deze winter is het consortium van Podiumkunst.net uitgebreid met twee partners: The Need For Legacy en TivoliVredenburg. Monique in het Veld, programmamanager van Podiumkunst.net, vertelt waarom deze partijen deel willen uitmaken van het consortium van Podiumkunst.net en welke waarde zij voor het netwerk met zich meebrengen.

Het consortium van Podiumkunst.net

‘‘In 2021 werd Podiumkunst.net opgericht vanuit de noodzaak om het erfgoed van de podiumkunsten levend te houden na de sluiting van sectorinstituten als het Theater Instituut Nederland en de Stichting Nederlands Muziek Instituut. De zeven initiatiefnemers hebben toen het consortium van Podiumkunst.net gevormd’’ vertelt Monique. ‘‘Deze organisatievorm is heel gepast omdat er op deze manier veel kennis en expertise over de podiumkunsten gebundeld kon worden en de partijen allemaal nauw betrokken zijn bij het project.’’ Sinds de oprichting heeft Podiumkunst.net veel pilotprojecten uitgevoerd, samenwerkingen opgezet en intensief gewerkt aan het ontwikkelen van een digitale infrastructuur om het podiumkunsterfgoed toegankelijk te maken. ‘‘Omdat de basis daarvan nu gereed is, kunnen we gaan nadenken over vervolgstappen. We willen een alomvattend overzicht van het Nederlandse podiumkunsterfgoed creëren.

Betere vertegenwoordiging

Om ervoor te zorgen dat Podiumkunst.net een goede afspiegeling is van de diversiteit van de podiumkunsten, was het belangrijk dat het consortium van Podiumkunst.net werd uitgebreid. “We merkten namelijk dat we binnen het muziekdomein niet helemaal goed vertegenwoordigd waren. Het consortium van Podiumkunst.net bestond op dat gebied hoofdzakelijk uit archiefinstellingen, en niet uit organisaties die echt in het veld actief zijn. Daarom stelden we in februari 2023 een muziekadviseur aan, Miles Niemeijer. Hij kreeg de opdracht om contact te leggen met mensen en organisaties uit de muziekscene om ons netwerk te verbreden. Dit heeft geleid tot veel nieuwe samenwerkingen en netwerkpartners.’’ 

Zo legde Miles contact met TivoliVredenburg. Uit de gesprekken die hij met hen voerde werd duidelijk dat het podium een waardevolle aanvulling zou voor het consortium van Podiumkunst.net. ‘‘TivoliVredenburg voelt als groot, landelijk opererend muziekcentrum en podium een sterke verantwoordelijkheid naar de muzieksector toe en wil bijdragen aan het behoud van het Nederlandse muzikale erfgoed. Daar kunnen zij als consortiumpartner van Podiumkunst.net een flinke impuls aan geven. Ze beschikken over een uitgebreid netwerk, wat betekent dat wij via hen veel makers kunnen ondersteunen met archivering en diverse muziekarchieven toegankelijk kunnen maken’’ licht Monique toe. 

Muziekcentrum en podium TivoliVredenburg, foto door Michiel Ton.

Tegelijkertijd liepen er ook gesprekken met The Need For Legacy over toetreding tot het consortium. The Need For Legacy onderzoekt vergeten geschiedenissen en brengt deze opnieuw onder de aandacht met het doel om een inclusieve en representatieve Nederlandse theatergeschiedenis te bevorderen.‘‘ Podiumkunst.net werkt al sinds de oprichting samen met The Need For Legacy, in verschillende projecten, waaronder een gezamenlijke editie van het Theaterkrant Magazine in 2021 en het Theaterjaarboek in 2022-2023. We dachten al langere tijd na over hoe waardevol het zou zijn als ze tot het consortium zouden toetreden om op strategisch niveau met ons mee te denken en beslissen. Omdat we, met het oog op de volgende BIS periode, nieuwe fase ingaan met Podiumkunst.net, is dit het perfecte moment daarvoor”, vertelt Monique. ‘‘De toetreding van The Need For Legacy tot het consortium draagt bij aan een meer inclusieve benadering voor archivering en onderzoek binnen Podiumkunst.net en ze kunnen een belangrijke rol spelen bij het onthullen van mogelijke blinde vlekken’’ zegt Monique. 

Deze nieuwe consortiumpartners markeren een belangrijke stap voor Podiumkunst.net. Beide partijen verruimen op hun eigen manier onze blik op de podiumkunsten, archivering en ons netwerk.

Theaterkrant Magazine uitgave maart 2021 in samenwerking met The Need For Legacy.

Een veelbelovende toekomst

Met de toevoeging van deze nieuwe partners gaat Podiumkunst.net volgens Monique een toekomst tegemoet met veel nieuwe ambitieuze projecten. ‘‘Zo willen we graag samen met TivoliVredenburg een digitaal muziekmuseum lanceren, kijken we naar de mogelijkheid om in de toekomst fysieke tentoonstellingen met ze te organiseren en gaan we natuurlijk met hun eigen archief aan de slag. The Need For Legacy bouwt momenteel aan een digitaal platform, waar wij ondersteuning aan bieden. Dat zal in de loop van 2025 zijn beslag krijgen en wordt uiteindelijk gekoppeld aan onze digitale infrastructuur. Ook staan er een aantal projecten uit met archieven uit overzeese gebieden, waaronder Suriname en het Caribische gebied. Zo kijken we met The Need For Legacy hoe we theatergeschiedenis en vooral nog onvertelde of vergeten verhalen kunnen opduiken, onderzoeken en presenteren. Deze samenwerkingen geven veel hoop voor de toekomst van de archivering en digitalisering van de Nederlandse podiumkunsten.’’ 

En hoe verder?

Podiumkunst.net gaat in de komende periode verder bouwen aan het platform waarmee het podiumkunsterfgoed verbonden en gepresenteerd wordt en wil daarvoor met zo veel mogelijk mensen en organisaties uit de podiumkunstensector samenwerken. ‘‘We onderzoeken ook of DIP – Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten in de toekomst een consortiumpartner van Podiumkunst.net kan worden. DIP is voor ons een partij die veel kennis en expertise kan toevoegen aan ons consortium en onze positie in het veld nog meer versterkt. Voor DIP zijn het netwerk en de projecten van Podiumkunst.net heel relevant, dus die bereidheid is er over en weer.’’

Omdat Podiumkunst.net een consortium is, heeft het geen eigen juridische status. Monique vertelt dat dit betekent dat ze zelf geen subsidieaanvragen kan doen. ‘‘Die moeten altijd via onze consortiumpartners of samenwerkingspartners gedaan worden. De consortiumstructuur is momenteel erg waardevol, omdat we nu dat platform aan het ontwikkelen zijn en daarvoor met zo veel mogelijk podiumkunstenaars en -instellingen willen samenwerken.

Tijdens de volgende BIS-periode [2025 – 2028] zullen we onderzoeken welke structuur in de toekomst het meest geschikt is voor de kernorganisatie van Podiumkunst.net. We betrekken de consortiumpartners natuurlijk nauw bij dat proces en zullen intensief met ze blijven samenwerken, ook als we uiteindelijk een andere vorm krijgen. Op de langere termijn streven we ernaar dat Podiumkunst.net blijft voortbestaan, in welke vorm dan ook, om zo de podiumkunsten te blijven ondersteunen bij al hun archiefambities, om ze te blijven verbinden met ons netwerk en om te laten zien wat voor leuke resultaten dat oplevert.’’ 

Met een groeiend netwerk van partners en ambitieuze projecten in het vooruitzicht, blijft Podiumkunst.net zich inzetten voor een inclusief, toegankelijk en toekomstbestendig digitaal archief voor de Nederlandse podiumkunsten.

door Tamar de Rijk