Het Nederlandstalige lied

Podiumkunst.net, de Taalunie en Allard Pierson Theatercollecties zijn een nieuw project gestart om de verzamelaars van het Nederlandstalig lied te inventariseren en in kaart te brengen.

In 2019 heeft de Taalunie in samenwerking met Muziekweb en CEMPER al een inventarisatie gemaakt van waar dit erfgoed zich in Nederland en Vlaanderen bevindt en wat de status ervan is. Dat gold voor instellingen en particulieren. In een webinar dat de Taalunie en Podiumkunst.net organiseerden in juni 2021 werd het Taalunie-rapport over de inventarisatie gepresenteerd en de rol toegelicht van Podiumkunst.net in het behoud van dit erfgoed.

De focus bij de inventarisatie lag op collecties en archieven met Nederlandstalige lichte muziek, oorspronkelijk uitgebracht in de periode 1955-1983, vastgelegd met opnames of op schrift, en opgeslagen in Nederland of Vlaanderen. Uit het Taalunie-rapport blijkt dat de collecties met Nederlandstalig muzikaal erfgoed veelal onzichtbaar, erg versnipperd en nauwelijks toegankelijk zijn.

In dit pilotproject wordt onderzoek uitgevoerd dat zich richt op particuliere verzamelaars van Nederlandstalige muziek. Uit het Taalunie-rapport blijkt dat deze collecties erg kwetsbaar zijn omdat deze veelal nog bij de verzamelaar in huis liggen. We focussen ons op de lichte Nederlandstalige muziek inclusief theater, cabaret, revue en kinderliedjes uit de periode 1880-1983. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  1. Het beter inzichtelijk maken van lichte muziekcollecties
  2. Een beter beeld vormen van hoe het staat met de Nederlandstalige muziek en het belang ervan
  3. Bekendheid genereren voor de collecties voor het bredere publiek en het onderwijs


Op basis van de inventarisatie wordt een rapport samengesteld dat verder bouwt op de eerdere bevindingen uit het rapport
Lokalisatie van Nederlandstalig muzikaal erfgoed. Daarnaast wordt er een mini-docu gemaakt waar we met een aantal verzamelaars in gesprek gaan over het belang van de verzamelingen en de noodzaak dat er iets mee gedaan wordt. Het project wordt afgerond met een groots symposium in november 2023 voor zowel de verzamelaars, de archiefinstellingen en iedereen die de passie voor het Nederlandstalige lied deelt. 

Beeld: Allard Pierson Theatercollecties

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Mijke Sekhuis
Coördinator projecten
mijke@podiumkunst.net

Laatste nieuws Het Nederlandstalige lied