.

Vergeet me lied: Uitdagingen bij het verzamelen van het Nederlandstalig lied

Kasten vol singletjes en 78-toerenplaten, zeldzame elpees die nog dagelijks gedraaid worden en vergeten liedjes. Nederland en België kennen tientallen particuliere verzamelaars van het Nederlandstalige Lied. Wie zijn zij, wat beweegt hen, en hoe zien hun collecties eruit?

Samen met het Allard Pierson, en de Taalunie werkt Podiumkunst.net aan een project dat zich richt op de zichtbaarheid van het Nederlandstalige lied uit de periode 1900-1983.

Er zijn musea en archiefinstellingen die (deel)collecties van het Nederlandstalige lied bezitten, maar nergens is er één centrale plek voor dit muzikale erfgoed. Wel zijn er in Nederland en België particuliere verzamelaars actief die zich toeleggen op een complete (deel)verzameling van Nederlandstalige muziek. Deze particulieren zijn daarentegen slecht vindbaar en hun collecties zijn onzichtbaar voor onderzoekers en geïnteresseerden. Ook zijn deze collecties voor de toekomst kwetsbaar omdat ze dreigen uiteen te vallen.

Symposium Vergeet me lied

Het afgelopen half jaar heeft er een inventarisatie plaatsgevonden bij een deel van deze particuliere verzamelaars om hun collecties en de staat daarvan in kaart te brengen. Op 30 november vond het symposium Vergeet me lied. Uitdagingen van het verzamelen van het Nederlandstalige lied plaats in het Universiteitstheater van Amsterdam. Daar werden de resultaten van deze inventarisatie gepresenteerd. Ook was voor het eerst de documentaire Vergeet met lied te zien, die tijdens de inventarisatie is gemaakt. De documentaire biedt een kijkje in de wereld van deze verzamelaars en het belang van het bewaren van uniek Nederlandstalig muzikaal erfgoed. Naast particuliere verzamelaars komen in de documentaire ook bekende hedendaagse vertolkers van het Nederlandstalige lied aan het woord, zoals Claudia de Breij en Youp van ’t Hek.

Rapport Het Vergeten Lied

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een rapport dat eind november 2023 is verschenen. Een digitale versie van dit rapport is via onderstaande knop te downloaden.

door Theaterencyclopedie