.

De afronding van het project Musidesk ouverture als blauwdruk voor andere organisaties

Één van de projecten van Podiumkunst.net, Musidesk Ouverture, is in oktober 2022 succesvol afgerond. Samen met Marjon van Schendel, de voormalige domeincoördinator muziek bij Podiumkunst.net, tevens de projectleider van Musidesk Ouverture, blikken we terug op de afronding van dit enerverende pilotproject.

Het project had als doel om de metadata van de grote collectie muziek voor harmonie- en fanfareorkesten te mappen (lees: overzetten) naar het RDA-model. Musidesk Rijnbrink heeft het als eerste aangedurfd om hun collectie beschikbaar te stellen voor dit pilotproject, de Koninklijke Bibliotheek (KB) bracht haar kennis over metadata en Podiumkunst.net heeft voor de financiering, de koppeling van de collecties en – via de metadatawerkgroep  – voor de kennis van metadatering gezorgd.

Dit samenwerkingsverband heeft ertoe geleid dat de metadata van de grote collectie van Musidesk over is gezet naar het RDA-model. Deze collectie is hiermee de eerste collectie die is gereed gemaakt voor de digitale infrastructuur van Podiumkunst.net en is daarmee digitaal vindbaar en bruikbaar voor het publieke domein. “Het project wordt gebruikt als pilot om te kijken of het door ons gekozen RDA-model als model om de collecties van de podiumkunsten te verbinden, in de praktijk werkt”, vertelt Marjon. 

Wat heeft het opgeleverd?

Het pilotproject heeft, naast de eerste in kaart gebrachte collectie, nog veel meer teweeg gebracht. Marjon: “We hebben ook heel veel ervaring en kennis opgedaan in hoe je zo’n collectie in het RDA-model zet. Dat betekent bijvoorbeeld dat je beslissingen moet nemen over welke gegevens je in welk veld opneemt. Dat hebben we allemaal vastgelegd. Het idee is dat we dat gaan gebruiken voor de volgende collectie en ook voor de koppeling met de digitale infrastructuur van Podiumkunst.net. Op die manier ontstaat er een gestandaardiseerde Linked Open Data dataset.”

Dit is echt een praktijkcasus om te kunnen zien of het RDA-model ook daadwerkelijk werkt en wat voor beslissingen je daar onderweg voor moet nemen.

Het project heeft zo niet alleen bijgedragen aan de modellering van collecties maar heeft ook de eerste echte dataset volgens het RDA-model opgeleverd. Podiumkunstinstellingen kunnen door deze bevindingen en aanbevelingen de omschrijvingen van hun eigen collecties standaardiseren. “Vorig jaar hebben we de theorie geselecteerd als model voor podiumkunst.net en we hebben nu ook de praktijk ervaren. Dan zie je wat moeilijk en wat makkelijk is, en je hebt ook de bevestiging dat het model werkt.” vertelt Marjon. Door de standaardisering van de collecties wordt ook de systeemdruk bij de collecties uit de podiumkunsten verlicht.

Beschikbaarheid van kennis

Een van de uitdagingen van het Musidesk project was de beschikbaarheid van kennis. “Je moet heel veel beslissingen nemen als je zo’n model toe gaat passen. Dan merk je dat de theorie wel bekend is, maar dat praktische toepassingen heel beperkt zijn.” zegt Marjon. De expertise van het praktisch toepassen van het RDA-model bleek maar beperkt beschikbaar en is grotendeels zelf uitgevogeld door de werkgroep metadata. Wel is er bijvoorbeeld gekeken naar hoe dit in het buitenland wordt aangepakt, bijvoorbeeld bij de Deutsche Nationalbibliothek en de Werkgroep MARC2RDA van de University of Washington Library. Hieruit bleek dat er een groot onderscheid is tussen kennis en expertise, waarin de expertise vaak nog verder ontwikkeld moet worden. De afronding van het project Musidesk Ouverture draagt enorm bij aan de ontwikkeling van deze expertise.

Blauwdruk voor andere organisaties

De afronding van het Musidesk project kan als blauwdruk dienen voor andere organisaties. Andere instellingen kunnen het model gebruiken. In het vervolgproject zal de collectie van de Stichting Omroep Muziek, Muziekschatten, onder de loep worden genomen. Het Musidesk project is de blauwdruk voor de nieuwe instelling die aan de slag gaat om hun collectie in het RDA-model te plaatsen. 

Het project sluit goed aan bij de doelen van Podiumkunst.net, omdat het een toepassing is van de principes die binnen Podiumkunst.net ontwikkeld worden. In de ontwikkeling van de digitale infrastructuur is dit al een heel goede eerste stap. Marjon is “blij dat het zo’n succes geworden is en dat het werkbaar is.” Het helpt Podiumkunst.net een stap verder in het ontwikkelen van de digitale infrastructuur en het verbinden van de collecties om zo de sector te voorzien van rijkere, digitaal toegankelijke data.

door Anna de Wit