.

Terugblik netwerkevent Verhalen Verbinden: Podiumkunst.net 2 jaar

Op maandag 21 november vierde Podiumkunst.net haar tweejarig bestaan met het spetterend evenement Verhalen Verbinden: Podiumkunst.net 2 jaar! Met een bijzonder plenaire programma rondom muziek, theater, archivering, data en digitalisatie, verschillende breakout sessies waar het netwerk met elkaar kon sparren over de toekomst van de sector en een uniek optreden met gevatte songteksten was het een goed gevulde dag tijdens de Maand van het Digitaal Erfgoed. Hieronder kun je de volgende presentaties terugkijken:

 • Keynote Polifonia: a digital harmoniser for musical heritage knowledge met Valentina Presutti muziek | data | digitalisatie
 • Stoffige Stukken met Carmen van Mulier theater
 • Verzamel de Verzamelaars! met Vic van de Reijt  muziek
 • Archiveren in de podiumkunsten met Mariet Calsius en Guido Jansen archivering
 • Muzikaal verbonden: Musidesk Ouverture met Annemarie Roetgerink muziek | data | digitalisatie

Conclusies en actiepunten

Tijdens de drie verschillende breakout sessies ging Podiumkunst.net in gesprek met de deelnemers over de toekomst van de sector. Hier lees je de opvallendste conclusies en actiepunten terug.

Breakout sessie #1 Gezamenlijke duurzame platforms, hoe doe je dat? met Paulien Dresscher en Monique in het Veld

 • Het belangrijkste is om instellingen mee te nemen op het digitale vlak, de meerwaarde moet eerst duidelijk zijn voor ze deel gaan nemen. Meerwaarde voor makers is hen te laten nadenken over wat ze in huis hebben en hoe ze op een andere manier in interactie kunnen gaan met het publiek.
 • Er zou moeten worden samengewerkt tussen grote partijen, zodat kleine partijen hiervan profijt kunnen hebben. En dit alles zonder dat commerciële partijen dit op een gesloten manier oplossen. Het is dan ook belangrijk om de richtlijnen van open standaarden mee te geven bij de ontwikkeling van websites en platforms. Hierbij kunnen ook andere domeinen dan cultuur betrokken worden.
 • De uitdaging is om het zo eenvoudig mogelijk te maken. Instelingen als DEN en Podiumkunst.net kunnen hierbij ondersteuning bieden.
 • De hoop en vertrouwen is er dat het kiezen voor de open standaarden uiteindelijk de logische keuze voor instellingen wordt. Dat vergt wel veel organiseren en meekrijgen van instellingen. Het volledige antwoord is er nog niet, maar stukjes van de puzzel worden intussen al wel opgelost. Uiteindelijk gaat het om een omslag in mentaliteit binnen het podiumkunstenveld.

 

Breakout sessie #2 De toekomst en positie van Podiumkunst.net met Johan Oomen

 • Bij de toekomstverkenning van Podiumkunst.net is uitbreiding van de erfgoedfunctie met reflectie en debat een logische denkrichting. Materialen en data over theater- en muziekproducties vertellen een deel van het verhaal, maar kritieken en opinies over voorstellingen, concerten, makers en ontwikkelingen zijn onverbrekelijk onderdeel van de kennis en verhalen over de podiumkunsten.
 • Reflectie is nodig om nieuwe perspectieven te bieden op en analyses te maken van de verzamelde materialen – zodat het geen statische informatieverzameling wordt.
 • Er is behoefte om met name jonge makers bekend te maken met podiumkunsten erfgoed. Eerder werk zorgt voor inspiratie. Podiumkunst.net zou een nauwe samenwerking tussen collectiebeherende instellingen en opleidingen kunnen faciliteren.
 • Het bevorderen van hergebruik door het bieden van laagdrempelige voorlichting op het gebied van auteursrecht is wenselijk. Daarbij moet rekening gehouden worden met kansen die modernisering van de auteurswetgeving biedt, zoals out-of-commerce.
 • Het is goed om te kijken in hoeverre hergebruik gestimuleerd kan worden door al vroeg in het maakproces rekening te houden met het gebruik van open licenties.

 

Breakout sessie #3 Het digitale platform van Podiumkunst.net met Mirjam Verloop

 • Om goede en werkbare afspraken te maken en (technische) voorzieningen op te zetten, zoals de infrastructuur en terminologiebronnen, is het nodig dat inhoudelijke en technische experts intensief samenwerken. 
 • De verschillende disciplines in de podiumkunstensector, zoals muziek en theater, hebben hun eigen kenmerken. Vind de gemene deler om al deze collecties te verbinden en betrek daarbij zowel inhoudelijke als technische experts.
 • Voor het verbinden van collecties is het van belang om terminologiebronnen te gebruiken. Bij voorkeur bestaande internationale bronnen met een – waar mogelijk – uitbreiding in de Nederlandse taal. 
 • Voor alle inspanningen dient er gezocht te worden naar een duurzame plek waar deze decentraal kunnen worden ondergebracht. 
 • Investeer in een infrastructuur waarmee gezelschappen en instellingen, ongeacht omvang of achtergrond, hun archieven kunnen bewaren en beschrijven.

Foto’s & video’s

Naast de inhoudelijke terugkoppelingen en het terugkijken van het gehele programma zijn er uiteraard ook prachtige foto’s en een toffe aftermovie gemaakt. Ook kun je twee jaar Podiumkunst.net in minder dan vier minuten bekijken!