.

Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties ook voor de podiumkunsten

Er is al veel kennis beschikbaar over hoe te archiveren. Maar vaak kan hier nog net een vertaalslag in gemaakt worden om het ook voor de podiumkunsten bruikbaar en relevant te maken. Coördinator deskundigheidsbevordering Guido Jansen van Podiumkunst.net werkt samen met Sies Vonk van Landelijk Contact Museumconsulenten om het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties door te lichten en up te daten zodat die zich ook goed leent als ondersteuning voor makers en gezelschappen in de podiumkunsten.

Goed doorlichten

Ter voorbereiding is eerst het hoofdstuk Houdbaar goed en gedetailleerd geëvalueerd. Twee gezelschappen uit de podiumkunsten zijn stap voor stap door het Spoorboekje heen gelopen en hebben hun kritische opmerkingen, en hun complimenten, gedeeld met Guido. Op basis daarvan heeft hij gerichte feedback kunnen delen met Sies, die daar vervolgens mee aan de slag kon.

Iteratief en in gesprek

Sies en Guido gaan stapsgewijs te werk en pakken steeds een onderdeel van het Spoorboekje eruit om deze onder het licht te houden. Welke voorbeelden worden gegeven en zijn die ook relevant voor de podiumkunsten? Welke nieuwe voorbeelden moeten misschien gemaakt worden? En is de gebruikte taal wel begrijpelijk voor de sector? Om te dubbel checken of ze op de goede weg zitten, vragen ze makers en gezelschappen uit de sector om mee te lezen en feedback te geven. Zo worden de aanpassingen ook echt afgestemd op het perspectief van de podiumkunst-gebruikers.

Verschillende perspectieven samenbrengen

Sies werkt nauw samen met de digitaal-erfgoed-coaches in de verschillende provincies om het Spoorboekje up-to-date te houden en telkens te voorzien van nieuwe informatie. Met Guido’s ervaring vanuit de werkpraktijk van de podiumkunsten kan hij goed kritisch meelezen en aanstippen wanneer iets toch te veel vakjargon is. Door het gesprek tussen hen, en de afstemming met mensen uit het veld, wordt het Spoorboekje steeds verder doorontwikkeld en toegankelijker gemaakt.

Continue ontwikkeling

De update ontvangt al veel goede reacties. Maar Sies en Guido zijn er nog niet! De eerste doorlichting liet al wat gaten zien, zoals praktijkvoorbeelden die ook voor andere niet-museale archieven toepasbaar zijn. Sies en Guido blijven dus werken aan het Spoorboekje om deze aan te vullen en aan te scherpen. Kijk eens rond door het Spoorboekje, en deel je commentaar, vragen en opmerkingen gerust via loket@podiumkunst.net.

door Guido Jansen