.

Paul Cornelisse: “Ik zie een belangrijke rol weggelegd voor Podiumkunst.net in het toegankelijk maken van verborgen schatten.”

Stichting Omroep Muziek (SOM) is één van de consortiumpartners van Podiumkunst.net. De organisatie bestaat uit het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor en is gehuisvest in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Naast het produceren van levende muziek voor de publieke omroep beheert SOM het grootste bladmuziekarchief van Nederland en misschien wel van Europa: Muziekschatten. De collectie van Muziekschatten omvat ook de boeken van de voormalige Muziekbibliotheek van de Omroep, radio- en televisiegidsen, documentatie van uitgevoerde radioconcerten en zelfs enkele kostuums. Paul Cornelisse is senior manager bedrijfsvoering van SOM en vertegenwoordigt de instelling in de directieraad van Podiumkunst.net.

Paul Cornelisse

Verborgen schatten in de bladmuziekcollectie van de omroep

Sinds de oprichting van de omroepen rond 1920 wordt het overgrote deel van alle bladmuziek die werd gebruikt voor radio- en televisieuitzendingen van de omroepen bewaard. Inmiddels is ongeveer een tiende deel van de bladmuziekcollectie gedigitaliseerd. Via Muziekschatten is deze bladmuziek in te zien en voor een klein bedrag te downloaden. Dit gedigitaliseerde deel vormde de aanleiding om in te stappen bij Podiumkunst.net. Paul: “De corebusiness van SOM is het produceren van nieuw materiaal. Dat neemt niet weg dat wij het wel belangrijk blijven vinden dat de bestaande bladmuziek voor het publiek toegankelijk blijft. Want uiteindelijk bevinden zich in die collectie voor heel veel mensen – waaronder onderzoekers, studenten, musici en zangers – verborgen schatten.”

Stichting Omroep Muziek, NTR en NPORadio4 doken een twintigtal parels uit de collectie van Muziekschatten op ter ere van het 75-jarige bestaan van het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest. In de podcastserie Hilversumse Muziekschatten worden deze parels uitgelicht. 

Podiumkunst.net als platform voor standaardisering en ontsluiting van podiumkunstarchieven

De doelstelling van en tegelijk uitdaging voor Podiumkunst.net is volgens Paul om erfgoedinstellingen te ondersteunen en te helpen bij het beschikbaar maken van hun eigen archieven. Paul: “Een andere reden voor ons om bij Podiumkunst.net aangesloten te zijn is dat je daarmee een platform creëert waarmee je blijvende, gelijkluidende criteria kunt opstellen over digitalisering van podiumkunstarchieven en hoe je deze moet ontsluiten. Voor ons is het van belang dat dat op een zodanige manier gebeurt dat het toekomstbestendig is. Door als portal op te treden en door afspraken te initiëren over standaardisering van de metadata kan Podiumkunst.net een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van collecties van podiumkunstinstellingen. Maar ook door aan promotie van archiefmateriaal te doen, het stimuleren van onderzoek en het organiseren van evenementen en activiteiten.”  

Hoe meer je digitaliseert, hoe groter de kans is dat je iets tegenkomt waarvan je denkt: ‘goh, dat is interessant, dat is leuk!

De waarde van ons Nederlands muzikaal erfgoed

Paul ziet voor Podiumkunst.net een belangrijke rol rond het initiëren van de discussie over de waarde van het behouden en ontsluiten van muziek-en podiumkunstarchieven. Paul: “De muziekschatten in onze collectie en al die andere podiumkunstschatten zijn een onderdeel van het Nederlands erfgoed. Wij hopen oprecht dat er met Podiumkunst.net in Den Haag weer nieuwe visies gaan ontstaan over dat wat de archieven behelzen toch wel heel waardevol is en dat het belangrijk is dat het erfgoed behouden blijft. En wat eigenlijk nog belangrijker is: dat de collectie ook ontsloten wordt zodat toekomstige generaties er iets aan hebben. Als we het voor elkaar krijgen dat de politiek geïnteresseerd raakt in ons erfgoed en bereid is daar geld voor te reserveren zodat we verder kunnen gaan met het digitaliseren, dan ligt er een mooie toekomst in het verschiet. Want hoe meer je digitaliseert, hoe groter de kans is dat je iets tegenkomt waarvan je denkt: ‘goh, dat is interessant, dat is leuk!’” 

Over deze reeks

De basis van Podiumkunst.net wordt gevormd door de zeven instellingen. Het bestuur van het netwerk ligt bij de directieraad waarin een vertegenwoordiger van elk van van deze instellingen zitting heeft. Wie zijn deze leden in de directieraad en wat drijft hen om de handen ineen te slaan om het netwerk van Podiumkunst.net te vormen? In deze interviewreeks stellen we de directieleden graag aan je voor.

De directieraad van Podiumkunst.net van links naar rechts: Phuocie Le (financieën Podiumkunst.net en project controller Beeld en Geluid), Jacinta Duttenhofer (voorzitter directieraad Podiumkunst.net), Ruud Visschedijk (bestuurslid Nederlands Jazz Archief), Marjon van Schendel (domeincoördinator muziek), Eppo van Nispen tot Sevenaer (algemeen directeur Beeld en Geluid), Johan Oomen (netwerkmanager Beeld en Geluid), Margreet Teunissen (directeur Muziekweb), Hans van Keulen (conservator Allard Pierson), Monique in het Veld (programmamanager Podiumkunst.net), Remco van Rijn (voorzitter Theater Instituut Nederland), Lucia van Heteren (voorzitter Theaterkrant). Afwezig wegens vakantie is Paul Cornelisse (senior manager Stichting Omroep Muziek) en Simon van den Berg (domeincoördinator theater).

door Marthe Holman