De klank van Jan Theelen

De culturele nalatenschap van muziekmaker Jan Theelen geeft ons een inkijk in de evolutie van de Nederlandse Limburgse muziek en de identiteit die daaraan verbonden is. Over een periode van zes decennia gaf Theelen vorm en een geheel eigen klankkleur aan muziek in diverse genres, maar met een eigen unieke sound. Door deze heel eigen klankkleur wist Theelen een muzikale richting te geven die door velen werd gevolgd en daarmee als grondlegger kan worden gezien van de Limburgstalige muziek. Het cultureel erfgoed van Jan Theelen is daarom van grote waarde. Zijn arrangementen en opnamen moeten daarom behouden en beschikbaar blijven voor muzikanten en wetenschappelijk (musicologisch-antropologisch) onderzoek.

Na het overlijden van Jan Theelen in 2022, kwam er een einde aan Studio Theelen. Een studio waar artiesten van nationale faam hun muziek opnamen, maar ook Limburgstalige artiesten die door de unieke klankkleur en arrangementen van Theelen de basis legden voor de huidige Limburgstalige muziek. Ook blaasorkesten, koren en nog veel meer wisten de weg naar Jan Theelen te vinden. 

Alle opnamen op tape en arrangementen op papier zijn nog aanwezig, maar de vraag is hoelang de ruimte nog beschikbaar blijft. Ook is de opslag klimatologisch verre van optimaal. Dit was reden voor de Stichting Cultureel Erfgoed Jan Theelen om te zoeken naar een duurzame oplossing. Deze oplossing moet zich niet beperken tot het veilig deponeren van de collectie, maar moet ook de gehele collectie conserveren, ontsluiten en toegankelijk maken.

En nu heeft Stichting Studio Theelen samen met De Domijnen, Stadsarchief Sittard-Geleen en Podiumkunst.net de oplossing gevonden! Wat gaan we samen doen?

  1. Begeleiden van de overdracht van de papieren arrangementen naar Stadsarchief Sittard-Geleen;
  2. Opzetten van een metadataschema voor muziekarrangementen volgens de RDA-standaarden;
  3. Onderzoeken hoe de metadata van de arrangementen geïmporteerd kan worden in het content management systeem (CMS) van het stadsarchief (MAIS Flexis).

 

Met dit project krijgen we inzicht over het traject dat ook andere stoppende instellingen doorlopen om hun archieven duurzaam te beleggen, op een manier die aansluit op de digitale infrastructuur van Podiumkunst.net. Deze inzichten worden dan weer vertaald in kennisproducten – zoals een handboek – zodat andere stoppende instellingen dit traject zelfstandig kunnen uitvoeren.

Beeld: Regioarchief Sittard-Geleen

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Guido Jansen
Coördinator deskundigheidsbevordering
guido@podiumkunst.net

Laatste nieuws De klank van Jan Theelen