.

Resultaten onderzoek stand van zaken digitalisering podiumkunsten-sector bekend

Gedurende de tweede helft van 2022 heeft Podiumkunst.net een onderzoek uitgevoerd dat inzicht moet geven in de digitalisering van de podiumkunsten-sector. In november van datzelfde jaar zijn de resultaten verzameld en zijn er inzichten en actiepunten geformuleerd die relevant zijn voor de gehele sector. Nu is ook het gehele rapport in te zien en te downloaden. 

Waarom onderzoeken?

Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken, daar activiteiten nog beter op af te stemmen en aanbevelingen te doen voor beleidsmakers is er veel behoefte aan recente gegevens over de staat van collecties en plannen om deze beschikbaar te stellen. Digitaliseren van ons cultureel erfgoed is belangrijk. Denk aan toekomstbestendigheid, het sneller terugvinden van informatie, inspiratie voor nieuwe producties, maar ook vergroting van je publiek. Om die reden heeft Podiumkunst.net het onderzoek ‘stand van zaken digitalisering podiumkunsten-sector’ uitgevoerd.

De belangrijkste inzichten

De eerste opzet voor het kwantitatieve onderzoek was om dit op kleinschalig niveau uit te voeren. Gaandeweg kwamen we er al snel achter dat het onderwerp een diepgaander aanpak verdiend. Deze aanpak is terug te zien in het aantal vragen (21) en het verzamelen van 49 reacties. De resultaten hebben geleid tot een aantal inzichten en actiepunten die, niet concluderend, maar wel relevant zijn, voor de gehele podiumkunsten-sector. De belangrijkste inzichten zijn samen te vatten in vier hoofdpunten:

  1. Een gebrek aan geld en menskracht in de culturele sector
  2. Zichtbaarheid en vindbaarheid van beschikbare hulpmiddelen voor digitalisatie
  3. Van het toegankelijk maken van de archieven naar Linked Open Data
  4. Het maakproces als bron van reflectie, inzicht, ontwikkeling, inspiratie en promotie

een greep uit de meest opvallendste resultaten

De inzichten en actiepunten uit dit onderzoek komen overeen met het beeld van de podiumkunsten-sector en zijn relevant, maar (nog) niet concluderend. Iedere discipline, producerend of presenterende organisatie, netwerk, belangenorganisatie en de overheid kan dit rapport nemen als input voor het bepalen van vervolgstappen die betrekking hebben op de eigen positie in de sector. Als netwerk neemt Podiumkunst.net de inzichten en actiepunten mee in de plannen voor de komende jaren.

Om de relevantie van de resultaten te waarborgen zal Podiumkunst.net de 49 respondenten in het derde kwartaal van 2023 opnieuw vragen deel te nemen aan hetzelfde onderzoek. Zo krijgen we inzicht of de situatie na een jaar is veranderd en zo ja, op welke manier. Ook kunnen we daarmee toetsen of de initiatieven rondom de digitalisering van archieven uit de podiumkunsten al resultaten hebben opgeleverd.

Vragen of meer weten over dit rapport? Neem dan contact op met communicatie@podiumkunst.net.

door Laura Schotte