.

Ruud Visschedijk: “We zijn een platform waar we met elkaar onderbelichte stukken uit de geschiedenis van de podiumkunsten naar voren halen.”

Ruud Visschedijk

Ruud Visschedijk zit namens het Nederlands Jazz Archief in de directieraad van Podiumkunst.net. Het Nederlands Jazz Archief verzamelt sinds 1980 alles wat te maken heeft met de Nederlandse jazzgeschiedenis. De collectie wordt beheerd door Allard Pierson en bestaat uit boeken, persoonlijke archieven van muzikanten, foto’s, knipsels en geluidsdragers. Een andere belangrijke missie van het Nederlands Jazz Archief is het levend en openbaar maken van de collectie. “Dit doen we door bijvoorbeeld bijzondere opnames uit de collectie opnieuw uit te brengen op cd en lp.” Een voorbeeld hiervan is de cd Norway. In samenwerking met Podiumkunst.net zijn op deze plaat originele opnames van het Frans Elsen Septet uit de archieven van de Wereldomroep opnieuw uitgebracht. 

De collecties zichtbaar en levend maken voor de gebruiker

De wensen van de gebruikers van de website van Podiumkunst.net staan voor Ruud centraal. “In het verbinden van verschillende archieven uit de podiumkunsten en daarmee ook verschillende disciplines liggen veel kansen. Door te denken vanuit de gebruiker en hoe je het materiaal uit de collecties zelf zou willen gebruiken weet je wat zinnig is om op Podiumkunst.net te presenteren. Natuurlijk zijn er altijd hardcore liefhebbers die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp, een bepaalde stroming of genre, of een persoon. Maar de kunst is natuurlijk, hoe kunnen we stap voor stap die kring van hardcore liefhebbers uitbreiden naar een groter publiek? Hierin speelt het zichtbaar en relevant maken en het tot leven wekken van het materiaal een grote rol.” 

Als het materiaal niet ontsloten en onzichtbaar is, bestaat het niet. Je zou kunnen zeggen dat het wel ergens ligt en dus bestaat, maar als het niet zichtbaar is, is het vergeten.

Digitalisering en contextualisering van het archiefmateriaal

Volgens Ruud is digitalisering van collecties cruciaal in het proces van het zichtbaar maken van het archiefmateriaal. “Het zichtbaar maken van collecties door digitalisering gaat niet alleen om het technische proces van het reproduceren van het archiefmateriaal op een ander medium. Je kunt namelijk wel een digitale afbeelding of een digitaal MP3 bestand hebben, maar je zult dat betekenis moeten geven door het materiaal van informatie te voorzien. Contextualisering — het leggen van verbindingen en relaties tussen verschillende materialen en verhalen — is hierbij ongelooflijk belangrijk. Door collecties technisch met elkaar te verbinden en de informatie toe te voegen aan Podiumkunst.net die context geeft aan het materiaal, wordt het materiaal verrijkt en heb je een stuk meer te bieden aan de gebruiker.” 

Het mooie van Podiumkunst.net is dat de verweesde of nomadische collecties bij elkaar worden gebracht. Door samen te werken wordt een belangrijk deel van het Nederlands cultureel erfgoed aan een groter publiek ontsloten en gepresenteerd.

Grensoverschrijdend openstellen

Ruud wijst op de bereidheid die nodig is om je in het netwerk open te stellen voor de materialen van andere podiumkunsten, stromingen en genres. “Dit is juist het leuke aan het netwerk van Podiumkunst.net. Podiumkunst.net kijkt naar de verbindingen; of ze er zijn, en zo ja, op welke manier. Ik ben ervan overtuigd dat het zoeken naar dwarsverbanden nieuwe inzichten en interpretaties gaat opleveren over een componist, uitvoerend musicus of de ontwikkelingsgeschiedenis van een podiumkunstvorm, genre, of stroming. Door ons koloniaal verleden is de Surinaamse kwela een tijd populair geweest in Nederland. De puristen in de jazz vinden het moeilijk om de invloed die de Surinaamse muziek en musici op de Nederlandse jazz heeft gehad te erkennen. Hoe mooi zou het zijn als we met alle nieuwe informatie die boven water komt die invloed goed in kaart kunnen brengen?”

Over deze reeks

De basis van Podiumkunst.net wordt gevormd door de zeven instellingen. Het bestuur van het netwerk ligt bij de directieraad waarin een vertegenwoordiger van elk van van deze instellingen zitting heeft. Wie zijn deze leden in de directieraad en wat drijft hen om de handen ineen te slaan om het netwerk van Podiumkunst.net te vormen? In deze interviewreeks stellen we de directieleden graag aan je voor.

De directieraad van Podiumkunst.net van links naar rechts: Phuocie Le (financieën Podiumkunst.net en project controller Beeld en Geluid), Jacinta Duttenhofer (voorzitter directieraad Podiumkunst.net), Ruud Visschedijk (bestuurslid Nederlands Jazz Archief), Marjon van Schendel (domeincoördinator muziek), Eppo van Nispen tot Sevenaer (algemeen directeur Beeld en Geluid), Johan Oomen (netwerkmanager Beeld en Geluid), Margreet Teunissen (directeur Muziekweb), Hans van Keulen (conservator Allard Pierson), Monique in het Veld (programmamanager Podiumkunst.net), Remco van Rijn (voorzitter Theater Instituut Nederland), Lucia van Heteren (voorzitter Theaterkrant). Afwezig wegens vakantie is Paul Cornelisse (senior manager Stichting Omroep Muziek) en Simon van den Berg (domeincoördinator theater).

door Marthe Holman