.

Rapport Vergelijkend onderzoek collectiebeheersystemen podiumkunsten

Om goed grip te houden op een archief worden – in de erfgoedsector – collectiebeheersystemen (CBS) gebruikt. Een CBS is een informatiesysteem dat helpt om op een consistente manier een archief te beschrijven, te beheren en bij sommige systemen delen ervan publiek beschikbaar te stellen. In de podiumkunsten worden deze systemen ook wel archiefsystemen genoemd.

Eén van de kerneigenschappen van een CBS is het gestructureerd kunnen vastleggen van informatie over objecten die in een depot liggen: metadateren. Podiumkunst.net heeft een datamodel geadopteerd (RDA). Er is door Podiumkunst.net een specifieke implementatie van dit model ontwikkeld, die vertaald gaat worden in een application profile. Dit profiel wordt gehanteerd binnen Podiumkunst.net en wordt aanbevolen aan alle Podiumkunst.net-deelnemers.

Dit rapport doet een vergelijkend onderzoek naar deze systemen: collectiebeheersystemen (CBS), in de podiumkunsten ook wel archiefsystemen genoemd. Dit zijn systemen waarin gestructureerd informatie over bijvoorbeeld voorstellingen, optredens, kunstenaars, objecten, voorstelling, etc. vastgelegd kan worden. Daarnaast bevatten deze systemen vaak ook gedigitaliseerde of digitale werken, zoals registraties, affiches, documenten, etc.

door Maarten Zeinstra