.

Rapport Verbinden van collecties: Verkenning en aanbevelingen

Het einddoel van Podiumkunst.net is een integraal en toegankelijk digitaal overzicht van het Nederlandse podiumkunst-erfgoed. Een overzicht dat de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten levend maakt en een inspiratiebron voor makers van nu en de toekomst kan vormen.

In 2022 voerde Podiumkunst.net een verkenning uit naar de overlap én de verschillen tussen twee collecties van twee verschillende instellingen. De ene collectie bevat veelal historische gegevens, de andere collectie meer actuele gegevens. Het doel van de verkenning was om inzicht te krijgen in wat nodig is om deze collecties met elkaar te verbinden. De verkenning heeft inzichten opgeleverd die bruikbaar zijn voor alle collecties in de podiumkunstensector. 

Tijdens deze verkenning is meermaals gesproken met vertegenwoordigers van beide instellingen. Daarnaast zijn beide collecties in detail onderzocht en is aanvullende documentatie gelezen.

door Mirjam Verloop