.

Pionieren met muziekmetadata

Donderdag bood cultuurtempel Het Huis in Utrecht een toepasselijke locatie voor de Resource Description and Access-cursus voor beginners van RDA-commissie voorzitter en muziekspecialist Lian Wintermans. Op verzoek van Podiumkunst.net ontwikkelde ze met zorg de maatwerkcursus voor metadata- en collectiebeheerders, linked data-specialisten en medewerkers in coördinerende functies.

Sinds Podiumkunst.net voor de RDA-representatie van het Library Reference Model (LRM) koos om metadata van muziek- en podiumkunstcollecties te kunnen publiceren en met elkaar te verbinden is duidelijk geworden dat men zich op het pionierspad begaf.

De kennis ervan beperkt zich in Nederland tot enkele specialisten en haar toepassing staat nog in de kinderschoenen. Zowel internationaal als nationaal volgen organisaties met belangstelling de ontwikkelingen binnen Podiumkunst.net op dit tamelijk onontgonnen terrein. Het was dan ook goed om te constateren dat het deelnemersmaximum van 15 moest worden opgerekt.Nadat ze de filosofie en de structuur van het model had uitgelegd, de publieksfuncties vinden, identificeren, selecteren, verkrijgen en ontdekken had toegelicht en de ‘recording methods’ – ongestructureerde waarden, gestructureerde waarden, identificatiecodes en iri’s had besproken zette Wintermans de 17 cursisten aan het werk met praktische opdrachten.

Aan de hand van talloze verschijningsvormen van Bachs Matthäuspassion (bladmuziek, cd-box, secundaire bronnen) stimuleerde ze de aanwezigen om in groepjes het denken in LRM-structuren te oefenen. Zo ontdekte men dat het concept Matthäuspassion een Werk is, genoteerde muziek en uitgevoerde muziek Expressies daarvan zijn, die worden geManifesteerd op een cd of in een partituur, die individuen ten slotte als Items kunnen verkrijgen. Onder dat hoogste Werk-niveau binnen de WEMI-structuur concentreren zich dus alle expressies, manifestaties en items.

In een afsluitende oefening gingen de groepjes op ontdekkingsreis binnen de RDA-toolkit. In deze omgeving zijn de uitleg, afspraken en verbindingsstukjes (elementen) te vinden waarmee de relaties tussen de zogenoemde entiteiten – behalve de WEMI zijn dat personen, periodes, plaatsen – kunnen worden gelegd. Voorbeeld van dit mappingproces: Matthäuspassion heeft componist persoon van werk Johan Sebastian Bach. De elementen zijn van ‘curies’ voorzien en publiek toegankelijk via de RDA Registry

De cursisten namen het gebodene zo gulzig tot zich dat de afsluitende netwerkborrel pas laat op gang kwam. Programmamanager Monique in het Veld zei een vervolgcursus te voelen aankomen…

Wil jij meer weten over Podiumkunst.net en haar werk met metadata? Raadpleeg dan één van de volgende bronnen:

door Eric van Balkum