.

Ontwerpen voor locatietheater: nieuw project van het Dynamisch Archief en Podiumkunst.net

Vele ontwerpers, schrijvers, acteurs en andere creatives werken niet voor of vanuit een producerende instelling en zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de opzet en het beheer van hun archief. Met het nieuwe project Ontwerpen voor locatietheater gaan Podiumkunst.net en het Dynamisch Archief onderzoeken of en hoe het archiefsysteem van het Dynamisch Archief bruikbaar is voor de vele zelfstandigen in de podiumkunstensector. 

Beeld: Kamerich & Budwilowitz

Podiumkunst.net heeft als missie het houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken van digitale erfgoedcollecties op het gebied van de podiumkunsten. Het Dynamisch Archief is gestart als digitaal antwoord op de noden van scenografen na opheffing van het Theater Instituut Nederland. Het Dynamisch Archief streeft ernaar de schatkamer te worden voor Nederlandse zelfstandige podiumkunstmakers door makers te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van hun digitale documentatie en archief.

Locatietheater

De geschiedschrijving van de ontwikkelingen in het Nederlandse theater van pakweg de afgelopen vijftig jaar is redelijk schamel. Gelukkig zijn het afgelopen jaar twee boeken verschenen, die elk vanuit een eigen opzet een belangrijk aspect van het theater behandelden: De Collectieven van Constant Meijers (red.) en Dutch Mime van Marijn de Langen. Doordenkend op deze thema’s richt Podiumkunst.net zich de komende jaren op een derde belangrijke poot van de recente Nederlandse theatergeschiedenis: locatietheater.

Verrijken van gegevens

Het project onderzoekt archivering van het werk en documentatie van vijf zelfstandigen die de afgelopen +/- 30 jaar hebben meegewerkt aan locatietheaterproducties. Hun archief wordt gebruikt voor het illustreren (verrijken) van de gegevens van vijf locatievoorstellingen in De Theatercollectie bij Allard Pierson. Zo wordt een online presentatie samengesteld op Theaterencylopedie.nl en komt er een publicatie in de Theaterkrant Magazine. Daarnaast rapporteert het project over de meerwaarde van het Dynamisch Archief op basis van onderzoek onder de belanghebbenden. 

Het is voor Podiumkunst.net van groot belang om ervoor te zorgen dat dit werk van freelancers bewaard wordt en in een later stadium bruikbaar en zichtbaar gemaakt wordt voor onderzoekers, studenten en toekomstige makers. We zijn heel blij dat we hierbij kunnen samenwerken met het Dynamisch Archief, dat voortkomt uit de gemeenschap van ontwerpers.

Projectaanpak

Om dit boeiende project te realiseren zal een kleine groep ontwerpers met het archiefsysteem van het Dynamisch Archief gaan werken om het systeem van hun feedback rondom de bruikbaarheid te voorzien. Daarnaast wordt er onderzocht hoe de data uit het archiefsysteem kan worden gekoppeld aan de productiedatabase van De Theatercollectie, volgens de standaarden die Podiumkunst.net heeft geformuleerd. Tevens worden de data ook gekoppeld aan het digitale platform van Podiumkunst.net. 

Het Dynamisch Archief wil zelfstandige makers de mogelijkheid bieden aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen rond digitalisering in de cultuursector. De samenwerking met erkende partners in Podiumkunst.net is voor het Dynamisch Archief een belangrijke stap.

Het project is een samenwerking van Podiumkunst.net, Allard Pierson, Stichting Theater in Nederland (TiN), het Dynamisch Archief en Theaterkrant

door Laura Schotte