.

Ontdek het Europese muzikale erfgoed met Polifonia Web Portal

Polifonia, een project gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de EU, heeft onlangs de resultaten van vier jaar onderzoek op het snijvlak van musicologie, semantische webtechnologieën en Music Information Retrieval afgerond. Het Polifonia Web Portal, dat de vindbaarheid van Europees muzikaal erfgoed vergroot met Linked Open Data en Knowledge Graphs, kan nu worden geraadpleegd. 

Dé oplossing voor versnipperd muzikaal erfgoeddata

Het Polifonia Web Portal is een enorme stap in de richting van naadloze toegang, onderling verbonden verhalen en grenzeloze verkenning van muzikaal erfgoed. Vóór Polifonia was ons muzikaal erfgoed versnipperd, verspreid over onsamenhangende datasets met beperkte zoekmogelijkheden. De Polifonia Web Portal verandert deze situatie voorgoed.

Het portaal dient als het primaire toegangspunt tot het uitgebreide muzikale erfgoed van Europa. Het verzamelt diverse muzikale bronnen en gegevens, van historische gegevens tot melodische patronen, en stelt zowel algemene gebruikers als experts in staat om onderzoek te doen in verschillende bronnen. Een grote aanwinst volgens een van de stakeholders van het project: “Geweldig concept. Dit brengt de inhoud van muziek gerelateerde Knowledge Graphs naar mensen zonder kennis over Linked Data.”

Toevallige ontdekkingen

Het portaal biedt vijf gespecialiseerde zoeksecties, die elk overeenkomen met toegangspunten die de voorkeur hebben van gebruikers, zoals naar voren kwam in de gebruikersstudies. Deze aanpak maakt efficiënt zoeken en verkennen van het muzikale erfgoed mogelijk en wordt ondersteund door auto-aanvullingen en filteropties om het onderzoek te verfijnen.  

Door informatie uit verschillende bronnen te harmoniseren, onthult het portaal verborgen verbanden en verhaallijnen binnen het muzikale landschap, waardoor gebruikers een verrijkt beeld krijgen van ons culturele erfgoed. De gebruikerservaring van het portaal is ontworpen om dergelijke toevallige ontdekkingen te bevorderen, in plaats van vooraf bepaalde paden aan te bieden.

De eerste positieve geluiden van eindgebruikers, vooral over deze mogelijkheid tot toevallige ontdekkingen, zijn reeds opgetekend: “Dit is een droom die uitkomt, ik wist niet dat zo’n tool bestond. Een zoektocht over punkrock leidde me naar gedigitaliseerde strips over Rancid en punksubculturen.”

Polifonia Web Portal: voorbeeld van de zoekinterface en de verschillende onderdelen

Het Portal is gebaseerd op verschillende datasets die door Polifonia-partners en daarbuiten zijn geproduceerd (musoW, MEETUPS, CHILD, BELLS, MusicBO, ORGANS, FoNN, TUNES, MOZ en Wikidata) en is een samenwerking tussen Universiteit van Bologna, Open University, University of Galway, King’s College London, Ministero della Cultura, Centre National de la Recherche Scientifique, Conservatoire National des Arts et Metiers, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Digital Paths. De twee Nederlandse partijen betrokken bij Polifonia voorzagen het Portal van data over radio- en TV-concerten, ‘Muziekopnamen Zendgemachtigden’ (Beeld & Geluid) en van de gedigitaliseerde versie van de 15-delige orgelencyclopedie ‘Het Historische Orgel in Nederland’ (Meertens-KNAW).  

Andere tools ontwikkeld door Polifonia

Dit is lang niet alles wat dit vierjarige project heeft opgeleverd; onderzoek en ontwikkeling binnen de werkpakketten en de 10 pilots hebben ook geleid tot het uitbrengen van meer open source software, datasets en ontologieën, zoals: Pitchcontext, MELODY, Polifonia Knowledge Extractor, Polifonia Corpus Annotation, Sparql Anything, Polifonia Corpus, CLEF, LHARP, FACETS, Frequently Occuring Patterns, TONALITIES, Roman Chord Ontology, Music Meta, Jams Ontology, Roman Chord APIs, ChoCo en Polifonia Lexicon. Daarnaast zijn er haptische apparaten voor slechthorenden ontwikkeld en zijn er experimenten met ‘Deep Listening’ uitgevoerd. Deze resultaten vormen samen het hoogtepunt van de inspanningen van het project en maken deel uit van het Polifonia Ecosysteem, dat gericht is op het bevorderen van onderzoek en innovatie in de musicologie, digitale geesteswetenschappen, erfgoedbehoud en aanverwante gebieden.  

door Marloes Bontje