.

Onderzoek stand van zaken digitalisering podiumkunsten-sector

Hoe staat je archief ervoor? Laat het ons weten!

Op zoek naar de laatste inzichten over digitalisering

Er wordt in Nederland veel theater, dans en muziek gemaakt van een hoog kwalitatief niveau. Van veel van die voorstellingen en concerten bestaan beeld- of geluidsopnames. Daarnaast zijn er programmaboekjes, bladmuziek, recensies, registraties, foto’s en andere blijvende herinneringen aan al die prachtige podiumkunst.

Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken, daar activiteiten nog beter op af te stemmen en aanbevelingen te doen voor beleidsmakers is er veel behoefte aan recente gegevens over de staat van collecties en plannen om deze beschikbaar te stellen. Digitaliseren van ons cultureel erfgoed is belangrijk. Denk aan toekomstbestendigheid, het sneller terugvinden van informatie, inspiratie voor nieuwe producties, maar ook vergroting van je publiek. Daarom start Podiumkunst.net nu met het onderzoek Hoe staat je archief ervoor?

Bijdragen aan het onderzoek

Zowel producerende als presenterende podiumkunstinstellingen kunnen meedoen aan het onderzoek, uit alle domeinen: muziek, theater en dans, van klein tot groot, van zelfstandig theatermaker tot orkest met 100 musici. Vandaar dat we jullie vragen bij te dragen door de enquête in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ca. 10 minuten.

Op basis van de resultaten kan Podiumkunst.net betere adviezen geven en sneller de houdbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid van de podiumkunsten te bevorderen. 

Wat is Podiumkunst.net

Podiumkunst.net (opgericht in 2021) brengt partners uit de erfgoedsector samen. Podiumkunst.net draagt bij aan een betere houdbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid van de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten en stelt deze open voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Het einddoel is te komen tot een integraal en toegankelijk digitaal overzicht van het Nederlandse podiumkunst-erfgoed, dat de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten levend maakt en een inspiratiebron voor makers van nu en de toekomst kan vormen.

Alvast hartelijk dank!

Monique in het Veld – programmamanager

Johan Oomen – netwerkcoördinator

Podiumkunst.net wordt gecoordineert door een consortium bestaande uit Beeld & Geluid, Allard Pierson, Stichting Omroep Muziek, Stichting Theater in Nederland en het Nederlands Jazz Archief en Theaterkrant.