.

Het Archieftraject gaat verder!

Podiumkunst.net en het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) slaan de handen ineen om dit najaar Het Archieftraject aan te bieden. We nodigen instellingen en makers uit de design-, digitale cultuur- en de podiumkunstensector uit om met hulp van een coach hun archief in kaart te brengen en plannen te maken deze duurzaam te bewaren, te complementeren en beschikbaar te stellen.

door Gemma Pauwels

Wat vooraf ging

In 2020 introduceerde DEN, Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie het Archief Doorlichting Traject in Nederland. Zij waren geïnspireerd door het archiefdoorlichtingstraject dat in Vlaanderen wordt georganiseerd door o.a. CEMPER en meemoo. In twee jaar tijd heeft DEN 28 cultuurproducerende instellingen uit de cultuursector begeleid bij het in kaart brengen en (her)organiseren van het archief. Archieven van festivals, gezelschappen en orkesten tot plekken voor talentontwikkeling en residenties. De netwerken Podiumkunst.net en het NADD nemen het stokje dit najaar over.

Professionaliseringstraject

Het Archieftraject is een professionaliseringstraject waarbij cultuurproducerende en -presenterende instellingen – zoals festivals, designbureaus, orkesten, grafisch ontwerpers, gezelschappen en makers in de breedste zin van het woord – op weg worden geholpen met hun archief. Deelnemers aan het traject gaan aan de slag om inzicht te krijgen in welk materiaal ze in huis hebben en dit zo te (her)organiseren dat het materiaal op de lange termijn vindbaar blijft en efficiënt is om mee te werken. Ook maken ze plannen om het archiefmateriaal opnieuw in te zetten, voor het eigen gebruik en dat van anderen zoals makers, onderzoekers of het publiek.

Begeleiding door coach

Deelnemers aan Het Archieftraject worden gekoppeld aan een coach. Die denkt mee met hun ambities en geeft advies dat is toegespitst op hun specifieke situatie. Daarnaast volgen deelnemers verschillende workshops over o.a. archief en recht, archivering by design en hoe het archief een integraal onderdeel kan worden van je instelling of werkpraktijk.

De volgende editie van Het Archieftraject vindt plaats van november 2022 t/m maart 2023. Tijdens deze periode gaan deelnemers zelfstandig aan het werk met hun archief. De archiefwerkzaamheden – zoals het doornemen van mappenstructuren of dozen, het digitaliseren van materiaal, en het schrijven van een actieplan om na afronding van Het Archieftraject te blijven werken aan het archief – voert de deelnemer zelf uit, waarbij ze advies en richtlijnen aangereikt krijgen van de coach.

Het Archieftraject volg je niet alleen. Het traject betrekt verschillende functies binnen een instelling, zoals directie/art director, marketing en office management. In het geval van een zzp-maker/ontwerper is diegene zelf betrokken. Tijdens Het Archieftraject vormen deelnemers leergroepen om inspiratie van elkaar te krijgen en te sparren over een handige aanpak.

Interesse of deel te nemen?

Na de zomer starten Podiumkunst.net en het NADD de werving van de nieuwe lichting deelnemers. Ben je nu al geïnteresseerd? Laat dat dan weten door contact op te nemen met projectcoördinator Guido Jansen van Podiumkunst.net (guido@podiumkunst.net). Of meld je aan voor onze nieuwsbrieven (Podiumkunst.net en NADD) om op de hoogte te blijven.