.

Eppo van Nispen tot Sevenaer: “Dit past naadloos bij wat wij zijn: het maakt beeld en het maakt geluid”

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Een toegankelijk platform

Eppo is algemeen directeur bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en lid van de directieraad van Podiumkunst.net. Beeld en Geluid is tweeledig betrokken bij het netwerk: als penvoerder van Podiumkunst.net, maar ook als beheerder van één van de grootste archieven op het gebied van media en audiovisueel materiaal. De collectie van Beeld en Geluid bevat ruim een miljoen uur aan materiaal, waaronder radio- en tv programma’s en (video)games, maar ook foto’s, geschreven pers en objecten uit de mediageschiedenis. Eppo ziet Podiumkunst.net als een belangrijke aanvulling, omdat het platform ruimte biedt voor materiaal van de podiumkunsten. “Ik was heel blij dat er de mogelijkheid was om dit op te richten. De podiumkunsten verdienen het om ook een goed toegankelijk, bruikbaar, fijn archief te hebben. En dan moet je aan een platform denken.” Met zo’n platform kunnen “de werken van de makers namelijk een veel groter publiek bereiken en een veel grotere slagkracht krijgen.”

“Podiumkunst.net heeft écht wel een enorme functie; het is een prachtige raket. Maar we zullen het wel met z’n allen moeten doen. Dus iedereen moet een beetje meebetalen aan de brandstof en aan het ontwikkelen ervan.”

Een netwerk voor iedere Nederlander

De samenwerking met diverse collectie- en archiefinstellingen is best een zoektocht met elkaar, aldus Eppo, “omdat we in dit verband nog nooit samen hebben gezeten.” Dé kans ligt volgens Eppo “met name in de onderlinge verbindingen die je met elkaar kunt maken. Het enorm verrijken van het zoekpalet. Nu moet je allerlei afzonderlijke archieven en collecties raadplegen. Ik heb altijd al geloofd dat je uiteindelijk één startpunt moet hebben.” Hij maakt hierbij de vergelijking met Google, waarmee je met het invullen van een zoekterm een zee aan items tevoorschijn kan halen. In het geval van Podiumkunst.net dan specifiek gericht op de collecties van Nederlandse podiumkunstinstellingen en collectie- en archiefinstellingen. “Mijn rol is om ervoor te zorgen dat het er komt; in grote vrolijkheid, vriendelijkheid en met heel veel plezier. En dat we iets kunnen ontwikkelen waar iedereen wat aan heeft. Dus niet wat ik noem inward denken, naar jezelf kijken, maar vooral ook kijken naar wat ‘de buitenkant’ er uiteindelijk mee wil. Wat kan diegene ermee? En diegene is iedere Nederlander.”

Een digitaal podium

Technisch gezien is het digitaal aaneenschakelen van de diverse collecties en archieven wel een uitdaging, bijvoorbeeld vanwege de verschillende systemen, software en hardware die zij gebruiken. Maar toch: “Nederland is op een heleboel dingen op het gebied van digitalisering vaak een pilot land. Wij doen echt hele knappe dingen. We hebben een kleine infrastructuur, een goede digitale infrastructuur, het netwerk is overzichtelijk en we werken niet heel hiërarchisch samen. Er zitten wel verschillen tussen allerlei soorten instellingen, maar in vergelijking met andere landen hebben wij minder last van grote regionale verschillen.”


Over de uiteindelijke vorm die Eppo met het platform voor ogen heeft, zegt Eppo; “Persoonlijk kijk ik liever naar hoe je aan de achterkant allerlei archieven met elkaar verbindt, zodat de gebruiker niet steeds weer weg moet van één plek. Hierdoor heeft diegene het gevoel: daar kan ik alles vinden, en daar kan ik ook al mijn zaakjes op regelen.” Eppo’s hoop voor Podiumkunst.net is “dat het een soort zwaan-kleef-aan wordt waarbij er nog veel meer enthousiaste partijen komen om er voor te zorgen dat de doelstellingen die we hebben worden bereikt. En dat de verschillen tussen de culturele instellingen digitaal eigenlijk niet zo zichtbaar zijn. Dat we echt een podium bieden aan alle podiumkunsten.”

Over deze reeks

De basis van Podiumkunst.net wordt gevormd door de zeven instellingen. Het bestuur van het netwerk ligt bij de directieraad waarin een vertegenwoordiger van elk van van deze instellingen zitting heeft. Wie zijn deze leden in de directieraad en wat drijft hen om de handen ineen te slaan om het netwerk van Podiumkunst.net te vormen? In deze interviewreeks stellen we de directieleden graag aan je voor.

De directieraad van Podiumkunst.net van links naar rechts: Phuocie Le (financieën Podiumkunst.net en project controller Beeld en Geluid), Jacinta Duttenhofer (voorzitter directieraad Podiumkunst.net), Ruud Visschedijk (bestuurslid Nederlands Jazz Archief), Marjon van Schendel (domeincoördinator muziek), Eppo van Nispen tot Sevenaer (algemeen directeur Beeld en Geluid), Johan Oomen (netwerkmanager Beeld en Geluid), Margreet Teunissen (directeur Muziekweb), Hans van Keulen (conservator Allard Pierson), Monique in het Veld (programmamanager Podiumkunst.net), Remco van Rijn (voorzitter Theater Instituut Nederland), Lucia van Heteren (voorzitter Theaterkrant). Afwezig wegens vakantie is Paul Cornelisse (senior manager Stichting Omroep Muziek) en Simon van den Berg (domeincoördinator theater).

door Marthe Holman