.

De collectie van Musidesk: de eerste stap naar de Podiumkunst.net knowledge graph

Afgelopen maand zijn de werkgroep metadata en Musidesk Rijnbrink officieel van start gegaan met het zevende project van Podiumkunst.net: Musidesk ouverture. Bij dit project gaan Musidesk, leden van de werkgroep metadata van Podiumkunst.net en medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek (KB) de metadata van de grote collectie voor de blaasmuzieksector mappen (lees overzetten) naar het RDA-model. De collectie van Musidesk is de eerste collectie die wordt opgenomen in de Podiumkunst.net knowledge graph en wordt daarmee digitaal vindbaar en bruikbaar voor het publieke domein.

Musidesk

Musidesk als openbare bibliotheek

Musidesk is een professionele partner voor de amateurmuziek in Nederland. De focus van de dienstverlening van Musidesk richt zich op de instrumentale amateurkunst, met als speerpunten blaasmuziek en bibliotheken. De organisatie focust zich op het beoordelen, beheren en beschikbaar stellen van bladmuziek voor de blaasmuzieksector. Daarnaast streeft Musidesk er naar om de zichtbaarheid, vindbaarheid en beschikbaarheid van bladmuziek in bibliotheekcollecties en de landelijke bibliotheekcatalogus te verbeteren.

Met haar publieke functie sluit Musidesk nauw aan bij de doelstellingen van Podiumkunst.net; digitalisering, openstelling, netwerkvorming en kennisdeling in de podiumkunstensector. “Het feit dat de organisatie fungeert als een openbare bibliotheek, maakt de metadatastructuur eenvoudiger te doorgronden voor de KB, die haar RDA-kennis bijdraagt en in dit project de conversie naar het RDA-model op zich neemt.” aldus Eric van Balkum, voorzitter van de werkgroep metadata namens Podiumkunst.net.

HRFSTWND

Verschillende smaken, verschillende data

Musidesk heeft direct een grote, maar overzichtelijke, dataset kunnen aanleveren waar de werkgroep mee aan de slag kan. Dit is deels ook te danken aan de bibliotheek-achtige werkwijze van Musidesk, maar ook omdat zij een veelzijdige collectie in beheer heeft. Eric: “Dat brengt natuurlijk ook wel wat uitdagingen met zich mee. De hoeveelheid metadata is niet het probleem, het gaat om de hoeveelheid verschillende smaken die er zijn. De wijze van catalogiseren van een CD of van een stuk bladmuziek kan behoorlijk van elkaar verschillen. En dan hebben we het nog niet eens over de talloze genres en bezettingsgegevens die Musidesk in haar metadata heeft opgenomen.”

De metadata van de collectie van Musidesk wordt beheerd door de Online Computer Library Center (OCLC); een samenwerkingsverband dat bibliotheken ondersteunt in het toegankelijk en bruikbaar maken van hun informatie en data. Op verzoek van Musidesk heeft OCLC “alle data aangeleverd terwijl wij in eerste instantie maar met een deel aan de slag wilden om zo een paar goede voorbeelden voor het gehele proces neer te zetten.” Ook bleek het format van de aangeleverde data lastig. “We hebben een dump ontvangen waarbij de data zich in elf verschillende .tsv-bestanden bevinden. Het werkt natuurlijk veel sneller als die allemaal in één overzicht staan. We zijn daarom afgelopen maand eerst begonnen met het selecteren van de metadatavelden die de informatie bevatten die we via Podiumkunst.net beschikbaar willen maken.” vertelt Eric.

Leden van de werkgroep metadata: vlnr Thomas op de Coul (Muziekweb, Beeld en Geluid), Anne Marie Roetgerink (Musidesk), Marjon van Schendel (projectleider namens Musidesk en de KB), Eric van Balkum (SOM, Podiumkunst.net) en Sita Bhagwandin (KB)

Pionierswerk

Het Musidesk project gaat de basis vormen voor de standaard metadata terminologie die Podiumkunst.net gaat hanteren. Die is dan ook weer gebaseerd op geautoriseerde Linked Open Data (LOD) bronnen zodat de Podiumkunst.net knowledge graph ook te verbinden is met knowledge graphs van andere partijen en partners van Podiumkunst.net, zoals bijvoorbeeld die van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Met een knowledge graph worden data aan elkaar verbonden en “niet getoond in afzonderlijke tabellen of datasets, maar als een netwerk van entiteiten en relaties tussen die entiteiten” (Frankwatching, 2020)

Met dit project zetten we een belangrijke stap naar het verlichten van de systeemdruk bij de collecties uit de podiumkunsten. Tot nu toe werden podiumkunstinstellingen geacht hun collecties te verbinden met standaarden, gemaakt voor boeken. In die systemen past data over de instrumentatie van en de rollen rondom de creatie en uitvoering van een muziekstuk bijvoorbeeld niet. Een knowledge graph speciaal voor de podiumkunstsector moet het digitaal verbinden van, zoeken naar en gebruiken van muzikale én theatrale stukken aanzienlijk aanmoedigen. “In principe doen we pionierswerk, dit gebeurt nog niet elders in Nederland.” zegt Eric. “We gaan het gehele traject met Musidesk doorlopen en daarmee een blauwdruk maken die sectorbreed kan worden toegepast. Podiumkunst.net is er om archieven een toekomst te geven en dit is een belangrijke stap om dat doel te realiseren.”


door Laura Schotte